Behoud jonge zorgprofessionals

Jonge zorgprofessionals zijn van cruciaal belang voor de continuïteit van de zorg. De adviescommissie Werken in de Zorg van het VWconcludeert dat  43% hun functie verlaat binnen twee jaar. 80% hiervan wisselt van werkgever in de zorg verklaart RegioPlus.

Ons eigen doelgroeponderzoek schetst de volgende oorzaken en kansen:

  • Jonge zorgprofessionals ervaren een gebrek aan veiligheid en erkenning binnen het team of de organisatie en houden daardoor persoonlijke uitdagingen voor zichzelf. 
  • Ze voelen zich niet gehoord en begrepen door de werkgever. Daarbij niet het gevoel dat de werkgever acteert op signalen vanuit hen.
  • Er is een behoefte om van elkaar te leren. Ook van collega’s uit andere zorgsectoren.

SPECIAAL PROJECT VOOR DE LIVEGANG

Na vier jaar is Health-Thing live. Een enorme mijlpaal die we vieren! Om te laten zien dat we er alles aan doen om aan te sluiten bij de doelgroep en we vanuit verbinding stappen zetten, heeft illustrator www.hedof.com een geweldige illustratie gemaakt. Het beeld perfect het project uit. Hier gaan we nog veel mooie dingen mee doen. Rick veel dank!

Één veilige online omgeving voor samen leren

Jonge zorgprofessionals (studenten en jonge werkende) 

Health-Thing is één sociaal leerplatform voor alle jonge zorgprofessionals in Nederland. Alle jonge zorgprofessionals zijn anoniem. Een belangrijke randvoorwaarden voor samen leren. Als individu leren van hoe grote groepen andere zorgprofessionals omgegaan zijn met dezelfde uitdagingen.

Als we samenwerken aan werkplezier en behoud van hen als waardevolle krachten voor de zorg, dan moeten we al starten als zij stage gaan lopen. Dus zowel studenten en jonge werkende uit verschillende regio’s en organisaties. Samen kijken we waar ze het meest tegenaan lopen en samen zorgen we ervoor dat ze leren hoe anderen hiermee zijn omgegaan.

Experts (voor kennisoverdracht)

Tijdens het onderzoek bleken zij het waardevol te vinden als er ook experts bij betrokken zijn. We betrekken hen als zij specifieke kennis meebrengen over belangrijke onderwerpen die jonge zorgprofessionals delen op Health-Thing. Bijvoorbeeld ervaren zorgprofessionals of onderzoekers. Zij delen hun kennis op het platform met hen allemaal. Voor hen ook mooi om zo een coachende rol te krijgen.

"Het is oké om eerst na te willen denken hoe je iets wil aanpakken en bespreekbaar wil maken. Maar bij wie ga je hiervoor langs? Soms zit je in een kwetsbaardere positie, zoals bij stage lopen maar ook als beginneling. Health-Thing lijkt mij een mooi initiatief om vragen bij kwijt te kunnen die over dit soort onderwerpen gaan. Over de zaken waarover niet in de boeken wordt geschreven en die je leert tijdens het werken. Door anoniem te blijven, is de drempel lager om sneller je vraag te kunnen stellen. Het platform zou moeten bijdragen om de eerste stap te zetten om beter voor jezelf op te komen en daarmee ook beter kunt werken aan aansluiting bij de mensen met wie je samenwerkt. Je bent niet de enige met dezelfde vragen en dingen waar je tegen aan loopt!"

Linda - Expert
Linda - Expert

Wijkverpleging

"Ik heb me aangemeld bij Health-Thing omdat voorkomen beter is dan genezen. In de zorg kom je soms in best lastige situaties terecht. Op de werkvloer is het niet altijd mogelijk om anoniem je hart te luchten, of dit met iemand te bespreken die hetzelfde meemaakt. Health-Thing biedt hierin voor mij een uitkomst. Het fijne is ook dat belangrijke punten worden teruggekoppeld aan de werkgever, waardoor er ook echt iets mee gebeurt."

Hanna - Jonge zorgprofessional
Hanna - Jonge zorgprofessional

Universitair Medisch Centrum

Hoe belangrijk is het om op een veilige plek je uitdagingen bespreekbaar te kunnen maken waarbij er altijd iemand voor je klaar staat die je serieus neemt? In mijn ogen is dit heel belangrijk. Iedereen moet zijn uitdagingen bespreekbaar kunnen maken. Echter is dit op de werkvloer niet altijd mogelijk wegens de werkdruk of vanuit eigen onzekerheid. Health-Thing is een mooi initiatief waar je je uitdagingen bespreekbaar kan maken. Doordat dit anoniem kan wordt er een stukje onzekerheid weggenomen. Nadat er tips op het platform komen en je ziet dat het helemaal niet gek is dan wordt het ook makkelijker om je op je werk uit te spreken. Health-Thing laat zien dat je er niet alleen voor staat. Jezelf kunnen uitspreken, fijner in je vel zitten en nog meer plezier in je werk. Dat wil toch iedereen?!

Amber - Jonge zorgprofessional
Amber - Jonge zorgprofessional

Verstandelijk gehandicapten zorg en ouderenzorg

"Het is goed om te kunnen sparren met andere zorgprofessionals. Ik heb me aangemeld bij Health-thing om onderdeel te kunnen zijn van een community waar we elkaar ‘beter kunnen maken’. Als (jonge) zorgprofessional kom je in je carrière met verschillende dilemma’s in aanraking, door daar met elkaar over te kunnen praten is het gaaf om elkaar te helpen. Met mijn ervaring als expert hoop ik anderen te helpen met hun dilemma’s en ervaringen te delen om de zorg beter maken."

Sándor - Expert
Sándor - Expert

Topklinisch ziekenhuis

Als stagiair of jonge zorgprofesional zijn heel veel dingen die je ziet vaak nieuw of in sommige gevallen onprettig. Dit is bijvoorbeeld het geval als een leuke cliënt overlijdt of als je begeleiding niet goed is. Het is lastig om in dit soort gevallen een open gesprek aan te gaan met je collega's omdat je waarschijnlijk niet met iedereen een klik hebt. Persoonlijk vond ik het prettig dat er bij mij nog een stagiair was op de afdeling. Door Health thing wordt het mogelijk om anoniem te praten met 'lotgenoten'. Doordat er veel jonge zorg professionals zijn aangesloten bij Health-Thing, kun je leren van een grote groep mensen. Ik denk dat dit zeer prettig is, omdat de drempel laag is en het zeer toegankelijk is.

Christiaan - Jonge zorgprofessional
Christiaan - Jonge zorgprofessional

Gehandicaptenzorg - NAH

Als stagiair of jonge zorgprofessional is de praktijk super leuk. Toch loop je wel eens ergens tegen aan. Een voorbeeld hiervan is een moeilijke situatie waar je moeilijk over kan praten. Je spreekt het niet uit en blijft ermee lopen. Het voelt als een blok aan je been. Het resulteert in afname van werkplezier. Hier ben ik tegenaan gelopen. Met Health-Thing ontstaat een community voor jonge zorgprofessionals om elkaar te helpen en van elkaar te leren. Het is voor elkaar, door elkaar. Ik vind het prachtig dat de nieuwe generatie de mogelijkheid heeft om vragen te stellen op anonieme wijze om zo verder te komen. Mijn visie is 1 team, 1 taak. Dit maakt Health-Thing mogelijk. Ik kijk uit naar de toekomst!

Rick - Jonge zorgprofessional
Rick - Jonge zorgprofessional

Topklinisch ziekenhuis

Projectopzet met onderwijsinstellingen en werkgevers

De rol van de samenwerkingspartner

 Werken aan 25% meer behoud van jonge zorgprofessionals is een gezamelijk doel. Wij werken samen met onderwijsinstellingen en werkgevers uit de zorg die Health-Thing inzetten vanuit de oprechte overtuiging dat samen leren bijdraagt aan behoud.
 
De samenwerkingspartner vormt een project team welke zorgt voor inbedding in de organisatie. Daarnaast is het project team verantwoordelijk voor vertaling van de inzichten in veranderingen op de werkvloer. 

      De rol van Health-Thing

Wij richten ons op de verbinding van jonge zorgprofessionals onderling. Waarbij Werkplezier & Er toe doen de verbindende factor is. Samen leren is het uitgangspunt. Op individueel niveau met jonge zorgprofessionals én samen met de onderwijsinstellingen en werkgevers als samenwerkingspartners. Niet alleen 1-op-1 leren maar vooral 1-op-velen leren.
 
De impact van Health-Thing en van de veranderingen op de werkvloer op Werkplezier & Er toe doen meten we voortdurend. Daarmee is het belangrijke input om tijdig bij te sturen waar nodig.
Sociaal leerplatform

Op individueel niveau uitdagingen achterhalen bij de jonge zorgprofessional en hen helpen met relevante oplossingen vanuit de crowd.

Het belangrijkste middel dat wij hiervoor inzetten is het door onszelf ontwikkelde online sociaal leerplatform.

Hier brengen we hen samen en faciliteren een interactie van de jonge zorgprofessionals op schaal. 

Het platform ontwikkelen we voortdurend door, in co-creatie met de doelgroep vanuit een Human-Centered Design methode.

Toffe interactieve sessies

Het is een utopie dat het verschaffen van inloggegevens genoeg is voor een betrokken leercommunity.

Om echt samen aan de slag te gaan met de jonge zorgprofessional organiseren we online sessies in de vorm van peer-to-peer sessies, expertsessies of sessies met een spelelement. De input voor deze sessies zijn de thema’s die men bespreekt op het Health-Thing platform.

We doen er alles aan om samen met de jonge zorgprofessional te werken aan de thema’s die er voor hen toe doen. Op een manier die aansluit bij hun behoeftes. 

Begrip van de zorgprofessional

Met een unieke, door onszelf ontwikkelde methodologie harmoniseren wij de interacties tussen de doelgroep en annoteren en vertalen die in praktische inzichten.

Inzichten die wij vervolgens delen met de doelgroep via het platform. Zo krijgen zij snel inzicht in hoe grotere groepen gelijkgestemden omgaan met dezelfde uitdagingen.

Wij noemen het ook wel ‘Minder zoeken meer vinden’.

De bevindingen bespreken we maandelijks met samenwerkingspartners. Zij vertalen het vervolgens in veranderingen op de werkvloer. Kort cyclisch continu werken aan behoud met Health-Thing.

Ook aan de slag voor uw jonge zorgprofessionals?

Plan een demo voor een kennismaking en we nemen u stap voor stap mee in de aanpak van Health-Thing.

Uitleg Health-Thing

Uitleg Health-Thing Uitleg Health-Thing
HT Logo 2020_lang_150ppi

© Health-Thing Movement | hello@health-thing.com | Health-Thing® Een beschermd merk | Gebruikersvoorwaarden | Privacy Statement | Cookie declaration

Contact