Inleven

Als team staan wij voor co-creatie. Met een nieuwe doelgroep, welke bij ons niet bekend is, stellen wij altijd voor eerst een inlevingsproject uit te voeren. Doel van dit project is het in kaart brengen van de behoeftes van de eindgebruiker en de experts. De experts zijn personen binnen de organisatie waarvan urgente behoeftes middels de inzet van Health-Thing opgelost moeten worden.

Het inzichtelijk krijgen van deze behoeftes gecombineerd met behoeftes van de eindgebruiker is essentieel voor een optimaal begrip van de situatie. Tevens zorgt deze fase voor draagvlak bij de partijen die Health-Thing gaan gebruiken. Een groter draagvlak zorgt logischerwijs voor een succesvollere implementatie.

Het betrekken van de stakeholders is daarom een cruciaal onderdeel in de projecten die wij uitvoeren. Meer weten?

Ontwerp

Met goed begrip van de situatie, de behoeftes en de keuze van u als opdrachtgever om de volgende fase te starten maken we prototypes van manieren hoe de doelgroep wenst te interacteren. Het heet dan ook de Ontwerp fase. Het is een relatief korte fase waarin we in een aantal weken de concepten valideren.

Met een focus op de toepasbaarheid en bruikbaarheid op en door de doelgroep.

Implementatie

De fasering van het design traject zorgt voor duidelijke milestones en beslismomenten. Soms zorgt het voor onrust – dat begrijpen wij.

Je wilt namelijk starten met een product ;). Maar stel dat je gelijk een product zou maken, implementeren terwijl het niet aansluit bij de eindgebruiker? Daarom zijn de eerste twee fases belangrijk. Inmiddels is volledig helder wat de behoeftes zijn en hoe Health-Thing daarop in kan spelen. We gaan nu eindelijk starten met de implementatie en/of ontwikkeling van functionaliteiten binnen Health-Thing.

Gedurende en na de implementatie blijven wij in contact met eindgebruikers en experts. Zo verhogen we de kans op een duurzame inzet van Health-Thing. En daarmee het oplossen van de relevante uitdagingen van uw organisatie.

We blijven niet stilstaan.

Feedback?