Health-Thing helpt

Jonge zorgprofessionals zijn van cruciaal belang voor de continuïteit van de zorg. De adviescommissie Werken in de Zorg van het VWconcludeert dat  43% hun baan verlaat binnen twee jaar.

Ons eigen doelgroeponderzoek schetst de volgende oorzaken:

  • Allereerst ervaren jonge zorgprofessionals een gebrek aan veiligheid binnen het team of de organisatie en houden daardoor persoonlijke uitdagingen voor zichzelf. Met als gevolg grotere kans op uitval/uitstroom.
  • Daarnaast is ook het gebrek aan vakinhoudelijke kennisdeling een reden van een verlaagd welbevinden. De jonge zorgmedewerker geeft aan zich niet
    gehoord te voelen of eenzaam te zijn in het (soms vastgeroeste) team en geen oplossing te hebben om snel van anderen te kunnen leren.
  • Zij geven aan ook graag kennis te delen met collega’s bij andere organisaties.

Health-Thing helpt om dit om te buigen met het project ‘Jonge Veerkrachtige Zorgprofessionals’. Met een focus op persoonlijk welbevinden. Wij bieden hen een veilige omgeving zodat ze eerder, gerichter vanuit de anonimiteit aan de slag gaan.

Projectopzet

In een pilot met minimaal 4 samenwerkingspartners verbinden we gedurende een initiële pilotperiode van 6 maanden de jonge zorgmedewerker via het Health-Thing leerplatform vanuit meerdere zorgwerkgevers en laatstejaars studenten van ten minste één onderwijsinstelling. Start pilot Q4-2022 Mogelijkheid tot aansluiting meer samenwerkingspartners gedurende de pilotfase.

Uitvoering

Gedurende de pilot valideren wij samen met samenwerkingspartners de impact van de samenwerking op de medewerker. Zie de brochure voor enkele onderliggende effecten op medewerker en cliënt/patiënt. Voorafgaand aan de start van het project waarborgen we een gezamenlijk gedragen visie op structurele inbedding van de samenwerking.

De belangrijkste elementen

Leeromgeving

Het belangrijkste middel dat wij inzetten is de door onszelf ontwikkelde online leeromgeving. Hier brengen we eindgebruikers samen, ze delen ervaringen met elkaar (in eerste instantie anoniem), bouwen een eigen overzicht van de meest waardevolle tips en inzichten, werken aan doelen en
challenges en beantwoorden af en toe korte sets aan vragen. Zie de brochure voor verdere toelichting. De leeromgeving ontwikkelen we voortdurend door, in co-creatie met de doelgroep.

Activerende sessies

Het is een utopie dat het verschaffen van inloggegevens genoeg is voor een betrokken
leercommunity. Om de doelgroep
te activeren, organiseren we online bijeenkomsten in de vorm van peer-to-peer sessies, expertsessies of sessies met een spelelement. Deze bijeenkomsten borgen de behoefte aan persoonlijk contact en geven ons een beter beeld van de doelgroep.

Onderzoek
Met een unieke, door onszelf ontwikkelde methodologie harmoniseren wij de interacties tussen de doelgroep en annoteren en vertalen die in praktische inzichten. Inzichten die wij vervolgens delen met de doelgroep via de online leeromgeving. Zo krijgen zij snel inzicht in hoe grotere groepen gelijkgestemden omgaan met relevante uitdagingen. Daarmee spendeert men minder tijd aan de zoektocht en meer aan het nemen van eigenaarschap. De bevindingen (geaggregeerd, niet persoonlijk herleidbaar) delen we met samenwerkingspartners via dashboarding.

Ook aan de slag voor uw medewerkers?

Plan een demo voor een kennismaking of vraag een brochure aan.

Uitleg Health-Thing

Uitleg Health-Thing Uitleg Health-Thing
HT Logo 2020_lang_150ppi

© Health-Thing Movement | hello@health-thing.com | Health-Thing® Een beschermd merk | Cookie declaration

Contact