Herkent u zich nog het laatste onderzoeksproject waarbij u betrokken was? Was het eenvoudig om respondenten bij elkaar te verzamelen – tijdig de volledig ingevulde vragenlijsten te ontvangen? Voelde de respondent zich gewaardeerd of had zij graag toch meer inzage gehad in de resultaten?

Wellicht dat juist daardoor de projectuitvoering veel tijd in beslag nam. Hier helpen wij u graag bij. Denkend vanuit het collectief en niet louter uw doelstellingen als onderzoeker.

Feedback?