De overheid heeft een gezonde samenleving hoog in het vaandel staan. Zowel vanuit landelijk niveau als regionaal niveau werken gemeenten samen met semi-publieke organisaties die als uitvoerder dienen van het beleid. Gelden vanuit onder andere de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (‘WMO’) maken dit mogelijk.

Het behalen van de doelstellingen is vaak een uitdaging met de beschikbare budgetten. Health-Thing kan u hierbij helpen. Zet Health-Thing in voor een beter welzijn en zelf- en samenredzaamheid.

Samen leren, samenwerken, inzet van de juiste middelen op basis van ontwikkelingen bij de burger.

Meer informatie nodig – laat het ons weten!

Feedback?