Behoud jonge zorgprofessionals

Jonge zorgprofessionals zijn van cruciaal belang voor de continuïteit van de zorg. De adviescommissie Werken in de Zorg van het VWconcludeert dat  43% hun functie verlaat binnen twee jaar. 80% hiervan wisselt van werkgever in de zorg verklaart RegioPlus.

Ons eigen doelgroeponderzoek schetst de volgende oorzaken en kansen:

  • Jonge zorgprofessionals ervaren een gebrek aan veiligheid en erkenning binnen het team of de organisatie en houden daardoor persoonlijke uitdagingen voor zichzelf. 
  • Ze voelen zich niet gehoord en begrepen door de werkgever. Daarbij niet het gevoel dat de werkgever acteert op signalen vanuit hen.
  • Er is een behoefte om van elkaar te leren. Ook van collega’s uit andere zorgsectoren.

SPECIAAL PROJECT VOOR DE LIVEGANG

Na vier jaar is Health-Thing live. Een enorme mijlpaal die we vieren! Om te laten zien dat we er alles aan doen om aan te sluiten bij de doelgroep en we vanuit verbinding stappen zetten, heeft illustrator www.hedof.com een geweldige illustratie gemaakt. Het beeld perfect het project uit. Hier gaan we nog veel mooie dingen mee doen. Rick veel dank!

Eerste project // Behoud jonge zorgprofessionals

Het roer moet om. We moeten echt anders werken aan behoud. Health-Thing’s unieke aanpak is hiervoor een oplossing. Om de waarde van ‘Samen leren’ uit te dragen produceren we samen met studenten korte docu’s. Deel 1 is klaar :).

Deel 2 is in productie. Bekijk de trailer voor een korte impressie. Of gelijk de docu. Kan natuurlijk ook. We hopen dat dit aanzet tot een andere kijk op behoud van jonge zorgprofessionals en de waarde van Health-Thing om dit te bereiken.

Één veilige online omgeving voor samen leren

Jonge zorgprofessionals (studenten en jonge werkende) 

Health-Thing is één sociaal leerplatform voor alle jonge zorgprofessionals in Nederland. Alle jonge zorgprofessionals zijn anoniem. Een belangrijke randvoorwaarden voor samen leren. Als individu leren van hoe grote groepen andere zorgprofessionals omgegaan zijn met dezelfde uitdagingen.

Als we samenwerken aan werkplezier en behoud van hen als waardevolle krachten voor de zorg, dan moeten we al starten als zij stage gaan lopen. Dus zowel studenten en jonge werkende uit verschillende regio’s en organisaties. Samen kijken we waar ze het meest tegenaan lopen en samen zorgen we ervoor dat ze leren hoe anderen hiermee zijn omgegaan.

Experts (voor kennisoverdracht)

Tijdens het onderzoek bleken zij het waardevol te vinden als er ook experts bij betrokken zijn. We betrekken hen als zij specifieke kennis meebrengen over belangrijke onderwerpen die jonge zorgprofessionals delen op Health-Thing. Bijvoorbeeld ervaren zorgprofessionals of onderzoekers. Zij delen hun kennis op het platform met hen allemaal. Voor hen ook mooi om zo een coachende rol te krijgen.

De doelgroep aan het woord

Projectopzet met onderwijsinstellingen en werkgevers

De rol van de samenwerkingspartner

 Werken aan 25% meer behoud van jonge zorgprofessionals is een gezamelijk doel. Wij werken samen met onderwijsinstellingen en werkgevers uit de zorg die Health-Thing inzetten vanuit de oprechte overtuiging dat samen leren bijdraagt aan behoud.
 
De samenwerkingspartner vormt een project team welke zorgt voor inbedding in de organisatie. Daarnaast is het project team verantwoordelijk voor vertaling van de inzichten in veranderingen op de werkvloer. 

      De rol van Health-Thing

Wij richten ons op de verbinding van jonge zorgprofessionals onderling. Waarbij Werkplezier & Er toe doen de verbindende factor is. Samen leren is het uitgangspunt. Op individueel niveau met jonge zorgprofessionals én samen met de onderwijsinstellingen en werkgevers als samenwerkingspartners. Niet alleen 1-op-1 leren maar vooral 1-op-velen leren.
 
De impact van Health-Thing en van de veranderingen op de werkvloer op Werkplezier & Er toe doen meten we voortdurend. Daarmee is het belangrijke input om tijdig bij te sturen waar nodig.
Sociaal leerplatform

Op individueel niveau uitdagingen achterhalen bij de jonge zorgprofessional en hen helpen met relevante oplossingen vanuit de crowd.

Het belangrijkste middel dat wij hiervoor inzetten is het door onszelf ontwikkelde online sociaal leerplatform.

Hier brengen we hen samen en faciliteren een interactie van de jonge zorgprofessionals op schaal. 

Het platform ontwikkelen we voortdurend door, in co-creatie met de doelgroep vanuit een Human-Centered Design methode.

Toffe interactieve sessies

Het is een utopie dat het verschaffen van inloggegevens genoeg is voor een betrokken leercommunity.

Om echt samen aan de slag te gaan met de jonge zorgprofessional organiseren we online sessies in de vorm van peer-to-peer sessies, expertsessies of sessies met een spelelement. De input voor deze sessies zijn de thema’s die men bespreekt op het Health-Thing platform.

We doen er alles aan om samen met de jonge zorgprofessional te werken aan de thema’s die er voor hen toe doen. Op een manier die aansluit bij hun behoeftes. 

Begrip van de zorgprofessional

Met een unieke, door onszelf ontwikkelde methodologie harmoniseren wij de interacties tussen de doelgroep en annoteren en vertalen die in praktische inzichten.

Inzichten die wij vervolgens delen met de doelgroep via het platform. Zo krijgen zij snel inzicht in hoe grotere groepen gelijkgestemden omgaan met dezelfde uitdagingen.

Wij noemen het ook wel ‘Minder zoeken meer vinden’.

De bevindingen bespreken we maandelijks met samenwerkingspartners. Zij vertalen het vervolgens in veranderingen op de werkvloer. Kort cyclisch continu werken aan behoud met Health-Thing.

Ook aan de slag voor uw jonge zorgprofessionals?

Plan een demo voor een kennismaking en we nemen u stap voor stap mee in de aanpak van Health-Thing.

Uitleg Health-Thing

Uitleg Health-Thing Uitleg Health-Thing
HT Logo 2020_lang_150ppi

© Health-Thing Movement | hello@health-thing.com | Health-Thing® Een beschermd merk | Gebruikersvoorwaarden | Privacy Statement | Cookie declaration

Contact